Po co badania gruntu?

Badania gruntu są nieodłącznym elementem każdego procesu budowlanego. Pozwalają one na dokładne zrozumienie właściwości geologicznych terenu, na którym ma powstać inwestycja. Dzięki nim, inżynierowie mogą zaprojektować fundamenty, które będą bezpieczne i trwałe. Badania gruntu pomagają również w identyfikacji potencjalnych problemów, takich jak obecność wód gruntowych czy niestabilność gruntu. Wreszcie, są one wymagane przez prawo budowlane, które zobowiązuje do przeprowadzenia takich badań przed rozpoczęciem budowy.

mapa terenu

W polskim prawie budowlanym wyróżnia się trzy kategorie geotechniczne inwestycji:

Pierwsza kategoria geotechniczna obejmuje inwestycje o niewielkim stopniu skomplikowania, takie jak budynki jednorodzinne czy garaże. W tym przypadku, badania gruntu są stosunkowo proste i skupiają się na podstawowych parametrach, takich jak rodzaj gruntu czy głębokość poziomu wód gruntowych.

Druga kategoria geotechniczna dotyczy inwestycji o większym stopniu skomplikowania, takich jak budynki wielorodzinne czy obiekty przemysłowe. W tym przypadku, badania gruntu są bardziej szczegółowe i mogą obejmować takie aspekty jak badanie składu mineralnego gruntu czy jego właściwości mechanicznych.

Trzecia kategoria geotechniczna obejmuje najbardziej skomplikowane inwestycje, takie jak mosty czy wieżowce. W tym przypadku, badania gruntu są najbardziej zaawansowane i mogą obejmować takie elementy jak badania sejsmiczne czy georadarowe, które pozwalają na dokładne zrozumienie struktury podłoża.

 

Zasięg działania

Firma GEO-Look Geologia Sp. z o. o., z siedzibą w Rzeszowie, jest liderem w dziedzinie badań geologicznych, geotechniki i ochrony środowiska. Nasz zasięg działania obejmuje województwa podkarpackie, małopolskie, lubelskie i świętokrzyskie. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i kwalifikacjom, jesteśmy w stanie sprostać najbardziej wymagającym projektom na terenie tych regionów. Nasze usługi są dostępne dla osób prywatnych, mikro i makro przedsiębiorstw, jednostek administracji samorządowej oraz innych podmiotów. Wszystkie nasze działania są prowadzone z najwyższym poszanowaniem dla środowiska i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Naszym celem jest dostarczanie usług najwyższej jakości, które przyczyniają się do rozwoju i ochrony naszego środowiska.