Po co badania gruntu?

   Badanie gruntu pod budowę

         Rozpoznanie warunków gruntowo – wodnych wraz z ich charakterystyką geotechniczną pozwala na określenie miejsc szczególnie niebezpiecznych do posadowienia obiektów budowlanych takich jak np. strefy zalegania gruntów organicznych, nasypowych, słabonośnych. Wartości parametrów podłoża gruntowego określone na podstawie badań geotechnicznych, służą jednostce projektowej do zaprojektowania odpowiednich fundamentów.

             Badania gruntu pozwalają na uniknięcie częstych problemów występujących w trakcie użytkowania budynku: pękających ścian, zapadających się fundamentów itp. Posadowienie obiektów budowlanych na nieznanym podłożu może doprowadzić do nieodwracalnych uszkodzeń konstrukcji.

             Koszt wykonania opisywanych badań jest niewspółmiernie mały do możliwych kosztów związanych z naprawą szkód wywołanych m. in. przez osiadania budynku, zalewanie piwnic, osuwiska itp.

 

             Prawo nie nakłada na Inwestora obowiązku przeprowadzenia badań geotechnicznych, jednak zdarza się bardzo często, że projekt budowlany musi zawierać wyniki badań geotechnicznych lub/i geologiczno-inżynierskich – decyduje o tym organ wydający pozwolenie.

 

W polskim prawie budowlanym wyróżnia się trzy kategorie geotechniczne inwestycji:

– pierwsza kategoria geotechniczna: dotyczy inwestycji o małych gabarytach, posadawianych płytko, w prostych warunkach gruntowo-wodnych (domy jednorodzinne, jedno- i dwu kondygnacyjnych budynki, gdzie poziom posadowienia nie przekracza 1,2 m ppt).

Dla tej kategorii należy wykonać opinię geotechniczną.

– druga kategoria geotechniczna: dotyczy zwykle inwestycjio większych gabarytach posadawianych w prostych i złożonych warunkach gruntowo-wodnych.

Dla tej kategorii wykonuje się opinię geotechniczną, dokumentację badań podłoża gruntowego, projekt geotechnicznyoraz, w przypadku wystąpienia złożonych warunków grutnowych, także dokumentację geologiczno – inżynierską.

– trzecia kategoria geotechniczna: dotyczy inwestycji o skomplikowanej konstrukcji posadawiane w złożonych lub skomplikowanych warunkach geologicznych.

Dla tych inwestycji wykonuje się opinię geotechniczną, dokumentację badań podłoża gruntowego, projekt geotechniczny oraz dodatkowo projekt robót geologicznych i dokumentację geologiczno-inżynierską. Jeśli ponadto inwestycja będzie negatywnie wpływać na środowisko należy opracować również dokumentację hydrogeologiczną.