Oferta

Nasza firma oferuje szeroki zakres usług związanych z geologią, geotechniką i ochroną środowiska. Specjalizujemy się w badaniach warunków gruntowo-wodnych, które są niezbędne do prawidłowego projektowania i realizacji inwestycji budowlanych. Opracowujemy również projekty robót geologicznych, dokumentacje geologiczno-inżynierskie oraz opinie geotechniczne. Nasza oferta obejmuje także polowe badania geologiczne, projekty i dokumentacje hydrogeologiczne. Wszystkie nasze usługi realizowane są z najwyższą starannością i zgodnie z obowiązującymi normami.

pojazd


Oferujemy wykonanie następujących opracowań:

 • projekt robót geologicznych,
 • dokumentacja geologiczno-inżynierska,
 • dokumentacja badań podłoża gruntowego dla potrzeb ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych,
 • opinia geotechniczna,
 • polowe badania geologiczne: wiercenia, sondowania CPT, DPH, SLVT,
 • operat wodnoprawny,
 • projekt i dokumentacja hydrogeologiczna i dokumentacja geologii surowcowej,
 • opracowania z zakresu ochrony środowiska,
 • projekty stref ochrony sanitarnej ujęć wody podziemnej.

A także:

 • odbiór wykopów fundamentowych,
 • badania zagęszczenia nasypów,
 • studnie wiercone,
 • doradztwo w zakresie eksploatacji i konserwacji ujęć wody podziemnej,
 • doradztwo eksploatacji surowców mineralnych oraz rozpoznawania złóż kopalin,
 • monitoring jakości wód podziemnych dla potencjalnych ognisk zanieczyszczenia (stacje paliw, składowiska itp.).

galeria-3
galeria-2
galeria-1
galeria-6
galeria-7
galeria-5
galeria-8
galeria-4
oferta-galeria-1
oferta-galeria-2
oferta-galeria-3
oferta-galeria-4
oferta-galeria-5
oferta-galeria-6